Jakie są korzyści z bycia akcjonariuszem?

Redakcja

15 lutego, 2024

Jakie są obowiązki akcjonariusza?

Jako akcjonariusz masz obowiązek powierniczy wobec swoich współudziałowców i spółki. Oznacza to, że musisz działać w najlepszym interesie spółki i pozostałych akcjonariuszy. Musisz działać z najwyższą starannością i dbałością oraz unikać wszelkiego rodzaju interesów własnych. Nie możesz podejmować żadnych decyzji, które przynosiłyby korzyści tylko Tobie, a nie spółce. Twoje prawa, w tym prawo do udziału w podejmowaniu decyzji, podlegają warunkom umowy wspólników.

Jakie są podstawowe prawa akcjonariusza?

Najbardziej podstawowe prawa akcjonariusza to prawo do otrzymywania dywidendy, jeśli spółka jest rentowna, oraz prawo do sprzedaży swoich akcji. Dywidendy nie są gwarantowane. Zależą one od tego, czy spółka jest rentowna, czy rada nadzorcza zatwierdzi dywidendę, czy dywidenda zostanie zadeklarowana oraz od Twojego procentowego udziału w spółce. Zostanie akcjonariuszem oznacza prawo do głosowania na zgromadzeniach akcjonariuszy. Masz również pewne prawa dotyczące dostępu do informacji o spółce oraz możliwość pociągnięcia spółki do odpowiedzialności w sądzie.

Jakie są rodzaje akcji?

Istnieją dwa główne rodzaje akcji: kapitałowe i dłużne. Akcje kapitałowe nie mają gwarancji spłaty i dlatego stanowią ryzyko dla inwestora. Akcje dłużne mają zagwarantowaną spłatę. Udziały dłużne mogą być zamiennymi udziałami kapitałowymi, które mają potencjał, aby stać się udziałami kapitałowymi. Zamienne akcje dłużne mają potencjał do spłaty wraz z odsetkami. Biorąc pod uwagę, że istnieje ryzyko dla inwestora, zamienne akcje własne są często emitowane po niższej cenie niż akcje własne.

Co to jest akcja?

Powództwo jest działaniem prawnym na spółkę w celu wyegzekwowania warunków umowy wspólników. Możesz podać spółkę do sądu tylko wtedy, gdy doszło do naruszenia umowy wspólników. Jeśli spółka była źle zarządzana i nie działa zgodnie z warunkami umowy, udziałowcy mogą głosować za wymianą członków zarządu. Istnieje wiele sposobów na skonstruowanie umowy wspólników, więc trzeba być bardzo ostrożnym w tym procesie.

Polecane: