Co to jest oferta publiczna?

Redakcja

19 lutego, 2024
Kiedy firma chce pozyskać kapitał, może skorzystać z różnych metod. Jednym z najczęstszych sposobów pozyskiwania kapitału przez firmę jest pierwsza oferta publiczna. IPO to okazja dla firmy do sprzedaży akcji na giełdzie i rozszerzenia działalności. Proces ten daje inwestorom możliwość posiadania akcji tej spółki, a jednocześnie zapewnia płynność wczesnym inwestorom i założycielom, którzy mogą chcieć sprzedać swoje akcje. Oferta publiczna obejmuje sprzedaż akcji za pośrednictwem brokera-dealera lub bezpośrednio przez portal internetowy. Istnieje wiele różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami ofert, które omówimy szczegółowo poniżej.

Ile akcji można sprzedać w ramach oferty publicznej?

Nie ma określonego limitu liczby akcji, które mogą być sprzedane w ofercie. Spółka określa liczbę akcji w prospekcie emisyjnym, który jest oficjalnym dokumentem wykorzystywanym do sprzedaży akcji w ofercie. Spółka emitująca akcje oraz bank inwestycyjny zarządzający ofertą podejmują decyzję o liczbie akcji w oparciu o szereg czynników. Aby określić liczbę akcji do sprzedania, należy wziąć pod uwagę kwotę pieniędzy, która będzie potrzebna, liczbę akcji posiadanych obecnie przez pracowników firmy i wczesnych inwestorów oraz oczekiwany popyt na akcje. Kwota pieniędzy, którą firma ma nadzieję pozyskać w ramach oferty, obecna wycena firmy oraz długoterminowe cele firmy również odgrywają rolę w określeniu liczby akcji do sprzedania.

Kiedy dokonuje się przydziału akcji w ofercie publicznej?

Po zakończeniu oferty otrzymasz list przydziałowy, w którym określona będzie liczba akcji, które otrzymasz oraz cena, po jakiej zostały sprzedane. List zostanie wydany w dniu zakończenia oferty. Jest to data, do której wszystkie akcje muszą zostać sprzedane. Jeżeli w tym terminie nie zostaną sprzedane wszystkie akcje, wówczas oferta zostanie uznana za nieudaną i spółka będzie musiała szukać innych metod pozyskania środków.
oferta publiczna znaczenie

Kto może składać oferty publiczne?

Każdy może złożyć ofertę na akcje w ofercie publicznej. Nie trzeba być inwestorem w spółce, aby złożyć publiczną ofertę na akcje. Kiedy składasz ofertę na akcje w ofercie, jesteś odpowiedzialny za śledzenie liczby akcji, które posiadasz. Jest to bardzo ważne, ponieważ po zakończeniu oferty będziesz musiał zakupić akcje, na które złożyłeś ofertę. Nawet jeśli będziesz mógł wycofać się z oferty, możesz nie być w stanie odzyskać swoich pieniędzy. Nie ma gwarancji, że będziesz mógł sprzedać akcje po zakończeniu oferty. Być może będziesz musiał poczekać na sprzedaż akcji nieco dłużej niż przewidywano.

Jakie są rodzaje ofert publicznych?

Istnieją dwa rodzaje ofert publicznych: oferta book-built i oferta brokered. W ofercie book-built spółka ustala cenę, a inwestorzy mają określony czas na złożenie zamówień na akcje. Po zakończeniu okresu oferty spółka sprzedaje akcje osobom, które złożyły zamówienia na akcje po tej cenie. W przypadku oferty pośredniej, makler będzie pozyskiwał zlecenia od inwestorów na zakup akcji od spółki. Następnie broker wykorzysta te informacje, aby kupić akcje w imieniu spółki. Po zakończeniu oferty broker sprzedaje akcje inwestorom.

Polecane: