Jakie są korzyści z pozyskania finansowania na projekt inwestycyjny?

Redakcja

20 lutego, 2024
Inwestycja w projekt inwestycyjny to dobry sposób dla firm każdej wielkości na rozszerzenie działalności poprzez sfinansowanie nakładów kapitałowych, na które nie mogły sobie pozwolić wcześniej. Projekt inwestycyjny to wydatek na środki trwałe, którego korzyści wykraczają poza jeden rok podatkowy. W tym wpisie na blogu wyjaśniamy, co oznacza finansowanie projektu inwestycyjnego, jak to działa i czy jest to właściwa opcja finansowania dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Jakie są zalety i wady różnych form finansowania projektów inwestycyjnych?

Finansowanie projektu inwestycyjnego ma zarówno zalety, jak i wady. Do głównych zalet należą:
 • Inwestycja może być odpisana w ciągu kilku lat, co zmniejsza podatki Firmy mogą korzystać z szerszego zakresu opcji finansowania projektów, co oznacza, że mogą uzyskać najlepsze rozwiązanie finansowe dla swojego projektu.
 • Finansowanie może być tańsze do uzyskania niż zadłużenie (niektóre rodzaje finansowania mają niższe stopy procentowe niż zadłużenie).
 • Finansowanie może mieć krótszy okres spłaty niż zadłużenie, co oznacza niższe miesięczne płatności.
Główne wady to:
 • Finansowanie projektu inwestycyjnego zazwyczaj trwa dłużej niż spłata długu, co może powodować problemy z przepływem gotówki.
 • Prawdopodobnie będzie droższe niż finansowanie dłużne, ponieważ przyciąga odsetki W przeciwieństwie do finansowania dłużnego, firma musi spłacić finansowanie ze swoich przepływów pieniężnych.

Jakie są najpopularniejsze formy finansowania projektów inwestycyjnych?

Istnieją cztery główne rodzaje finansowania projektów inwestycyjnych:
 • Finansowanie kapitałowe: Jest to zakup udziałów w firmie przez inwestora w zamian za udział w zyskach. Firma może wykorzystać finansowanie kapitałowe do sfinansowania ekspansji swojej działalności, zakupu nowego sprzętu, sfinansowania nowego produktu lub usługi. Finansowanie kapitałowe daje inwestorowi udział w sukcesie firmy, ale także udział w jej stratach.
 • Finansowanie dłużne: Jest to pożyczanie pieniędzy przez jedną stronę (pożyczkodawcę) drugiej stronie (pożyczkobiorcy) w zamian za płatności odsetkowe i spłatę kapitału w określonym czasie. Finansowanie dłużne jest często wykorzystywane do finansowania kapitału obrotowego lub projektów krótkoterminowych. Dług może być reprezentowany przez pisemne zobowiązanie, które określa warunki pożyczki.
 • Pożyczki krótkoterminowe: Obejmują one linie kredytowe z banków, kredyty w rachunku bieżącym oraz fundusze rynku pieniężnego. W przeciwieństwie do finansowania kapitałowego i dłużnego, pożyczki krótkoterminowe nie muszą być spłacane.
 • Pożyczki oparte na kapitale własnym: Są to pożyczki, w których pożyczkodawca otrzymuje udziały w firmie jako zabezpieczenie pożyczki. Pożyczkodawca otrzymuje ustalony procent zysków firmy i ma prawo głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy firmy.
projekt inwestycyjny inwestycja

Jakie źródła finansowania projektów inwestycyjnych istnieją?

Istnieje wiele źródeł finansowania dostępnych dla projektów kapitałowych. Należą do nich:
 • Finansowanie kapitałowe: Jest to zakup udziałów w firmie przez inwestora w zamian za udział w zyskach. Firma może wykorzystać finansowanie kapitałowe do sfinansowania rozszerzenia swojej działalności, zakupu nowego sprzętu lub sfinansowania nowego produktu lub usługi. Finansowanie kapitałowe daje inwestorowi udział w sukcesie firmy, ale także udział w jej stratach.
 • Pożyczki krótkoterminowe: Obejmują one linie kredytowe z banków, kredyty w rachunku bieżącym oraz fundusze rynku pieniężnego. W przeciwieństwie do finansowania kapitałowego i dłużnego, pożyczki krótkoterminowe nie muszą być spłacane.
 • Finansowanie dłużne: Jest to pożyczanie pieniędzy przez jedną stronę (pożyczkodawcę) drugiej stronie (pożyczkobiorcy) w zamian za płatności odsetkowe i spłatę kapitału w określonym czasie. Finansowanie dłużne jest często wykorzystywane do spłacania projektów krótkoterminowych. Dług może być reprezentowany przez pisemne zobowiązanie, które określa warunki pożyczki.

Jakie warunki musi spełnić projekt żeby uzyskać finansowanie?

Każdy pożyczkodawca będzie miał określone warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać finansowanie. Oto kilka typowych warunków, których kredytodawcy mogą wymagać przy finansowaniu projektu inwestycyjnego:
 • Przepływy pieniężne projektu muszą być dodatnie Zwrot z inwestycji projektu musi być wysoki.
 • Ramy czasowe projektu muszą być krótkie.
 • Projekt musi mieć niskie ryzyko.
 • Projekt musi być skalowalny.
 • Projekt musi mieć wystarczające zabezpieczenie pożyczki (hipoteki, nieruchomości itp.).
 • Projekt musi być możliwy do zarządzania.
 • Projekt musi być zatwierdzony przez komitet lub zarząd.

Polecane: